Hierdie is 'n versameling van Suid-Afrikaanse volksverhale, maar volksverhale is universeele. Verhale van Suid-Afrika, van die hele Afrika-kontinent en van die res van die wereld, het baie in gemeen. Die verhale het bestaan voor skrif nog bekend was, en oorspronklik is hulle altyd vertel. Elke verhaal word deur 'n uitsonderlike illustrasie verryk.